Dansk Svæveflyver Union er en paraplyorganisation for alle danske svæveflyveklubber.